2007-059

Evaluering av utviklingen av rabatt- og takstsystem i Rogaland i perioden 2003 - 2006

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Evaluering av utviklingen av rabatt- og takstsystem i Rogaland i perioden 2003 - 2006
ISBN no.:978-82-490-0521-5

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Heinzerling, G.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Last ned rapporten:
IRIS 2007-059.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back