2007-067

Evaluering av resultatenhetsmodellen i Time kommune

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Evaluering av resultatenhetsmodellen i Time kommune
ISBN no.:978-82-490-0527-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Laudal, T.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Evalueringen bygger i det vesentlig på følgende datakilder: Intervjuer med ;ansatte og brukere av kommunens tjenester, kommunens egne bruker- og ;medarbeider­undersøkelser samt dokumenter av ulike slag som vi har fått ;tilsendt fra kommunen; delegasjonsreglement, tidligere evalueringsrapporter, ;årsrapporter og plandokumenter. I tillegg bygger vi på tidligere ;kommunestudier, veiledninger og utredninger fra Kommunal- og ;regionaldepartementet og andre sentrale myndigheter. ;

Last ned rapporten:
IRIS 2007-067 forside.pdfIRIS 2007-067 forside.pdfIRIS 2007-067.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back