2008-074

Utvikling av rabatt- og takstsystem for båt i Rogaland 2005-2008 - Evaluering

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Utvikling av rabatt- og takstsystem for båt i Rogaland 2005-2008 - Evaluering
ISBN no.:978-82-490-0595-6

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Last ned rapporten:
IRIS 2008-074.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back