2009-303

Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn
ISBN no.:978-82-490-0694-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Vassenden, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Last ned rapporten:
Arbeidsnotat 2009-303.pdf Arbeidsnotat 2009-303.pdf
; ;;;;;;;;;;;

<< Back