2011-159

Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011
ISBN no.:978-82-490-0743-1

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Gjelsvik, M.
Holmen, A.K.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Denne rapporten måler, for sjette gang, den relative verdiskapingsevnen i ;storbyregionene Oslo,Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. ;Målingen av verdiskapningsevne består av følgende seks drivkrefter: (1) ;kompetansekapital, (2) nyskapningsevne, (3) infrastruktur, (4) ;konkurransedyktig kommunal sektor, (5) bo og levekår og (6)internasjonalisering.;Av de seks storbyregionene Oslo har høyest verdiskapningsevne, Stavanger ligger ;litt bak, deretter kommer Bergen og Tromsø, og så Trondheim og Kristiansand med ;lavest verdiskapningsevne. Sett i forhold til verdiskapningsevnen i 2007 har ;Bergen hatt sterkest vekst i verdiskapningsevnen.;;

Last ned rapporten:
IRIS2011-159.pdf IRIS2011-159.pdf ;;;;;;;;;;;

<< Back