2011-331

Knowledge Based Oil and Gas Industry

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Knowledge Based Oil and Gas Industry

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Sasson, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:BI Norwegian Business School, Tlf: 46 41 00 00
;
Additional information:
BI rapport 03/2011, ISSN:0803-2610;Published by: BI Norwegian Business School, Tlf: 46 41 00 00;

Abstract:
Et kunnskapsbasert Norge studerte 13 næringer/klynger hvorav IRIS v/Atle ;Blomgren sammen med førsteamanuensis Amir Sasson fra BI var ansvarlig for ;studien av olje- og gassnæringen. ;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no