2012-041

Unge arbeidstakere i bygg- og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Unge arbeidstakere i bygg- og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere
ISBN no.:978-82-490-0769-1

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Ellingsen, K.L.
Kjestveit, K.
Holte, K.A.
Research group:Arbeid og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Unge arbeidstakere er en utsatt gruppe for skader og ulykker, og har et annet ;skadebilde enn eldre arbeidstakere. De mangler erfaring og kan være mindre ;oppmerksomme på farer i forhold til HMS. Mange av dem er under utdanning, og er ;åpne for overføring av både positive og negative holdninger til sikkerhet - ;både fra utdanningsinstitusjon og arbeidsplass. Det er derfor viktig å sette ;fokus på denne gruppen av arbeidstakere både for å forstå hvordan de skiller ;seg fra andre grupper av ansatte og for å kunne gå inn med mer målrettede ;tiltak. ;Denne rapporten inneholder bygge- og anleggsbransjens egne forslag til tiltak ;for å redusere ulykker og skader blant unge arbeidstakere. Dette er den femte ;leveransen fra prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til ;arbeidsliv”.;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS2012-041.pdfRapport IRIS2012-041.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back