2012-222

«This is a billion-dollar country»: Ansatte og verdiskaping på Forus 2012

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:«This is a billion-dollar country»: Ansatte og verdiskaping på Forus 2012
ISBN no.:978-82-490-0793-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
IRIS ble sommeren 2012 engasjert av Greater Stavanger Economic Development og ;Forus Næringspark for å gjennomføre en analyse av ansatte og verdiskaping på ;Forus.;Med tanke på næringsområdets framtidige utvikling, ønsket Greater Stavanger ;Economic Development og Forus næringspark kunnskap om og dokumentasjon av Forus ;sin betydning i dag og framtidige potensiale.;Arbeidsnotatet viser bl.a. antall ansatte registrert med arbeidssted på Forus, ;fordelinger på næringer (både for Forus og mellom Forus og andre områder i og ;utenfor Rogaland), omsetning til selskap med hovedkontor på Forus og den;verdiskapingen som kan sies å forvaltes av disse samt den verdiskapingen som ;faktisk skjer påForus. Notatet viser også forskjeller i antall ansatte, ;næringsstruktur og verdiskaping mellom de fire del-områdene på Forus.;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2012-222.pdfIRIS 2012-222.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back