2012-265

Rogaland – Hvilke næringer har størst utviklingspotensial?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Rogaland – Hvilke næringer har størst utviklingspotensial?
ISBN no.:978-82-490-0797-4

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Greater Stavanger engasjerte IRIS våren 2012 for å gjennomføre en undersøkelse ;av utviklingspotensialet i næringslivet i Rogaland. Undersøkelsen ble ;gjennomført i august og september gjennom i all hovedsak kvantitative data.;;

Last ned rapporten:
IRIS 2012-265.pdfIRIS 2012-265.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back