2012-326

«Her er det plass for (nesten) alle» - Høyere teknisk utdannelse: Petroleumsnæringens bruk og utdanningsinstitusjonenes tilbud

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:«Her er det plass for (nesten) alle» - Høyere teknisk utdannelse: Petroleumsnæringens bruk og utdanningsinstitusjonenes tilbud
ISBN no.:978-82-490-0805-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Tekna faggruppe Olje og gass engasjerte IRIS våren 2012 for å gjennomføre en ;undersøkelse av oljerelaterte studietilbud. ;;«Her er det plass for alle, her er en åpen dør», heter det i en ;søndagsskolesang. Selv om petroleumsnæringen ikke er åpen for absolutt alle ;teknologer/ingeniører/realister, viser denne rapporten at næringen gjør bruk av ;langt flere fagkategorier enn de en normalt tenker på som «oljerelaterte». ;Dette innebærer videre at langt flere utdanningsinstitusjoner enn de en normalt ;tenker på som tilbydere av arbeidskraft til petroleumsnæringen, faktisk er ;svært viktige for tilbudet av petroleumsrelatert arbeidskraft.;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2012-326 Hoyere-teknisk utdannelse-i-norsk-petroleumsnaring.pdfIRIS 2012-326 Hoyere-teknisk utdannelse-i-norsk-petroleumsnaring.pdf ;

IRIS 2012-326 Hoyere-teknisk-utdannelse-i-norsk-petroleumsnaring Versjon 2.pdfIRIS 2012-326 Hoyere-teknisk-utdannelse-i-norsk-petroleumsnaring Versjon 2.pdf;;
;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back