2013-008

Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Leknes, E.
Gjerstad, A.
Holmen, A.K.
Lindeløv, B.
Aars, J.
Sletnes, I.
Røiseland, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Rapport IRIS - 2013/008 / isbn.nr. 978-82-490-0807-0;Denne rapporten er resultat av et forskningsarbeid som har pågått siden ;sommeren 2011. Rapporten inneholder en omfattende kartlegging og analyse av ;konsekvenser av interkommunalt samarbeid i norske kommuner.;Forskningsarbeidet er gjennomført i et samarbeid mellom til sammen åtte ;forskere ved IRIS, Nordlandsforskning, Uni Rokkan og Høgskolen i Oslo og ;Akershus. Deltakerne i forskningsteamet har bidratt i forskningen med ;perspektiver fra ulike faglige ståsted og disipliner. Forskningsarbeidet har ;kunne trekke veksler på ulike metodiske ferdigheter hos deltakerne og av ;kunnskaper forskerne har hatt om kommuner og interkommunalt samarbeid. ;Forskningsrapporten er således et resultat av en flerfaglig tilnærming fra ;forskere fra ulike deler av landet som hver for seg har trukket med seg ;kunnskap om kontekstuelle forhold i regioner og kommuner.;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back