2013-031

«Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg»

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:«Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg»
ISBN no.:978-82-490-0811-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Quale, C.
Bayer, S.B.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Norsk olje og gass engasjerte et konsortium bestående av IRIS, Menon Business ;Economics, Senter for økonomisk forskning NTNU, Kunnskapsparken Bodø og ;Østlands-forskning for å utarbeide en detaljert oversikt over hvordan ;sysselsettingsvirkningene av norskbasert petroleumsvirksomhet (250 000 ;ansatte1) fordeler seg på de ulike fylkene.;Rapporten deler de samlede sysselsettingsvirkningene i direkte og indirekte, ;hvor «direkte» er leveranser med direkte anvendelser i petroleumsvirksomhetens ;verdikjede (operatør-selskap, engineering, bore- og brønnservice, skipsverft ;osv.) mens «indirekte» er generiske leveranser som finans, eiendomsutvikling, ;transport, IT, revisjon, hotell osv. Rapporten har kartlagt snaut 3 000 ;virksomheter med til sammen 177 000 ansatte, som hovedsakelig leverer direkte ;petroleumsrelaterte varer/tjenester. Dersom en tar høyde for at en del av disse ;virksomhetene også har leveranser utenom petroleumssektoren, kan en anslå at ;150 000 ansatte er knyttet til direkte petroleumsrelaterte aktiviteter. Dette ;innebærer da at generiske leveranser sysselsetter 100 000.;;

Last ned rapporten:
IRIS rapport 2013-31 Industribyggerne.pdfIRIS rapport 2013-31 Industribyggerne.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back