2013-069

Utvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomheten i nord – Erfaringer fra Stavanger og andre norske «oljebyer»

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Utvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomheten i nord – Erfaringer fra Stavanger og andre norske «oljebyer» ;
ISBN no.:978-82-490-0815-5

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Bottolfsen, T.
Hagebakken, G.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Greater Stavanger engasjerte IRIS og Høgskolen Harstad høsten 2012 for å ;utarbeide en serie grunnlagsnotat til en møteserie med erfaringsutveksling ;mellom de to “oljebyene” Stavanger og Harstad. Dette første notatet drøfter ;drivere for utvikling av ulike typer “oljebyer” og bruker dette til å diskutere ;mulige retninger på utviklingen av Nord-Norge som ny oljeprovins med et ;særskilt fokus på Harstad og omegn.;;

Last ned rapporten:
Utvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomheten i Nord.pdfUtvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomheten i Nord.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back