2013-093

Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi
ISBN no.:978-82-490-0817-9

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Gjerstad, B.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, ;et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det har vært et mål å få ;mer kunnskap om hvordan Nattfred fungerer som en del av kommunens ;tjenestetilbud. Evalueringen har særlig fokusert på 1) brukernes erfaringer og ;2) kommunens tilrettelegging.;;;

Last ned rapporten:
Nattfred Rapport IRIS 2013-093.pdfNattfred Rapport IRIS 2013-093.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no