2013-181

Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?
ISBN no.:978-82-490-0825-4

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Haus-Reve, S.
Harstad, A.M.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Greater Stavanger engasjerte IRIS våren 2013 for å gjennomføre en undersøkelse ;av status og potensial for næringslivet i storregionen Sunnhordland/Rogaland. ;Vi har i dette notat sett på status og potensial for næringslivet i en ny ;storregion Sunnhordland/Rogaland, som følge av regionforstørring gjennom ;Rogfast, Ryfast og dobbeltspor til Egersund. Vi har påpekt at næringslivets ;lokalisering innad i regionen vil avhenge av fire faktorer: Tilgang på ;kompetanse, nærhet til kunder, tilgang på kapital og et fornuftig kostnadsnivå. ;Vi har videre spekulert rundt mulige konsekvenser for storregionen ;Sunnhordland/Rogalands 5 viktigste næringer: Jordbruk og næringsmiddelindustri, ;Sjømatnæringen, Petroleumsnæringen, Avansert kunnskapsbasert tjenesteyting og ;Kultur og underholdning. ;;

Last ned rapporten:
Næringsklynger i en ny storregion IRIS arbeidsnotat 181 2013.pdfNæringsklynger i en ny storregion IRIS arbeidsnotat 181 2013.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no