2013-206

Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.
ISBN no.:978-82-490-0829-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Vassenden, A.
Bergsgard, N.A.
Bratt, C.
Lie, T.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Tema for denne forskningsrapporten fra International Research Institute of ;Stavanger (IRIS) er botetthet og integrering blant kommunale leietakere med ;rus-middelavhengighet. Den bygger på analysene fra rapporten «Ryktet forteller ;hvor du bor». Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere» ;(Vassenden, Bersgard og Lie 2012), som var forskningsprosjektets første fase. ;Der ble det med kvalitative intervjudata undersøkt hva det betyr for den ;enkelte leietakers integrering at bolig-en ligger samlokalisert med andre ;kommunale boliger eller spredt i ordinære nabo-lag. I denne rapporten ;videreføres analysene med statistiske data, mer presist en spørreundersøkelse ;blant alle landets kommunale boligadministrasjoner, samt en mer begrenset ;spørreundersøkelse blant rusavhengige kommunale leietakere i 16 norske kommuner.;Presentasjonen av rapporten for Husbanken, 23.januar 2014, Anders Vassenden;;;;

Last ned rapporten:
IRIS-rapport 2013-206 Botetthet integrering Fase II.pdfIRIS-rapport 2013-206 Botetthet integrering Fase II.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back