2013-219

Dialogkonferanser som verktøy for innovasjon

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Dialogkonferanser som verktøy for innovasjon
ISBN no.:978-82-490-0832-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Billington, M.G.
Krøvel, A.V.
Meland, K.V.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
"Dialogkonferanse" omtales av den erfarne kompetansemegler som et unikt og ;nyttig instrument som støtte for regional innovasjon. Dette virkemiddelet er ;imidlertid lite beskrevet i innovasjonslitteraturen. Det å skape møteplasser ;for de ulike partene er anerkjent som et viktig verktøy for å fremme ;innovasjon. Dialogkonferanser har som mål å være mer enn bare møteplasser for å ;øke sosial kapital hos deltagerne. Dialogkonferanser skal fremme spredning av ;både informasjon og kunnskap samt å bidra til regional utvikling gjennom ;innovasjon og utvikling i industri. ;Hvor godt har dialogkonferanser lykkes i å oppnå disse målene i VRI Rogaland?;For å besvare dette spørsmålet har vi samlet inn data fra flere kilder; fra ;beslutningstakere til deltakerne. Vi har utviklet en analysemodell for å ;organisere og tolke disse dataene. Våre funn bekrefter nytten av ;dialogkonferanser som et verktøy for å fremme innovasjon, men identifiserer ;også begrensninger og forekomster av mindre optimal bruk.;;

Last ned rapporten:
IRIS 2013-219 VRI2 Dialog konferanse.pdfIRIS 2013-219 VRI2 Dialog konferanse.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no