2013-220

VRI 2 samhandling: Effekter og tilbakemeldinger fra bedriftsprosjekter

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:VRI 2 samhandling: Effekter og tilbakemeldinger fra bedriftsprosjekter
ISBN no.:978-82-490-0833-9

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Billington, M.G.
Hydle, K.M.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Prosjektet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er forskningsrådets ;satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne ;til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, samt fremme ;forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.;;Denne rapporten søker å evaluere et av hovedvirkemidlene som tilbys i VRI, med ;et bedriftsperspektiv. Gjennom bedriftsprosjekter samarbeider bedrifter med ;FoU-miljøer for å løse mindre FoU-oppgaver i bedriften. ;Studien tar utgangspunkt i 40 prosjekter som har fått forprosjektstøtte i 32 ;bedrifter. Vi fokuserer på bedriftenes forståelse av og erfaringer med VRI som ;virkemiddel, i tillegg til å vektlegge utfordringer med, og effekter av, ;innovasjon i bedriften mer generelt. Denne rapporten bruker et utvidet ;sitatbruk for å gi en levende forståelse av VRI, effekten av VRI støtte og om ;samhandling med FoU. ;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2013-220 SMB Rapport VRI2.pdfIRIS 2013-220 SMB Rapport VRI2.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no