2014-016

FRIDA - tidlig informasjon til gravide

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:FRIDA - tidlig informasjon til gravide
ISBN no.:978-82-490-0839-1

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Vedøy, G.
Lie, T.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Evaluering av pilotprosjektet FRIDA som har vært en utprøving av et tilbud om ;tidlig samtale for gravide om alkohol og levevaner. Prosjektet ble gjennomført ;av KoRus vest, Stavanger på oppdrag fra Helsedirektoratet og startet opp i fem ;kommuner i Rogaland i 2012 (Sandnes, Sola, Klepp, Gjesdal og Hå). ;Evalueringen gir informasjon og formidler erfaringer fra pilotprosjektet og ;dets gjennomføring ved å påpeke styrker og svakheter i opplegget slik at ;tilbudet kan videreutvikles. Evalueringen belyser hvordan gravide opplever ;tidlig samtale og om gravide og helsepersonell er trygge og positive til den ;metodiske tilnærmingen i pilotprosjektet. ;;

Last ned rapporten:
Sluttrapport IRIS 2014-06 FRIDA.pdfSluttrapport IRIS 2014-06 FRIDA.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back