2014-016

FRIDA - tidlig informasjon til gravide

Author: 

Title:FRIDA - tidlig informasjon til gravide
ISBN no.:978-82-490-0839-1

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Vedøy, G.
Lie, T.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Evaluering av pilotprosjektet FRIDA som har vært en utprøving av et tilbud om tidlig samtale for gravide om alkohol og levevaner. Prosjektet ble gjennomført av KoRus vest, Stavanger på oppdrag fra Helsedirektoratet og startet opp i fem kommuner i Rogaland i 2012 (Sandnes, Sola, Klepp, Gjesdal og Hå). Evalueringen gir informasjon og formidler erfaringer fra pilotprosjektet og dets gjennomføring ved å påpeke styrker og svakheter i opplegget slik at tilbudet kan videreutvikles. Evalueringen belyser hvordan gravide opplever tidlig samtale og om gravide og helsepersonell er trygge og positive til den metodiske tilnærmingen i pilotprosjektet.

Last ned rapporten:
Sluttrapport IRIS 2014-06 FRIDA.pdfSluttrapport IRIS 2014-06 FRIDA.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no