2014-028

Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene framover?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene framover?
ISBN no.:978-82-490-0837-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Haus-Reve, S.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Norsk olje og gass har engasjert IRIS for å kartlegge karakteristika (alder, ;utdanning, aktivitet, kjønn, osv.) ved offshoreansatte, og på basis av dette ;anslå framtidig rekrutteringsbehov for å opprettholde dagens aktivitet. Norges ;petroleumsnæring står i dag overfor tre utfordringer med å skaffe kvalifisert ;arbeidskraft: For det første er det økende behov for arbeidskraft som følge av ;et høyt og økende aktivitetsnivå på norsk sokkel. For det andre er det ;tiltakende konkurranse om den mest attraktive arbeidskraften (fagarbeidere, ;fagskoleutdannede og universitets-/ høyskoleutdannede). For det tredje er det ;en demografisk utfordring ved at første generasjon oljearbeidere nå nærmer seg ;pensjonsalderen. Den demografiske utfordringen i forhold til rekruttering antas ;å være spesielt viktig for offshoreansatte.;;

Last ned rapporten:
IRIS rapport 028 2014 Offshoreansatte.pdfIRIS rapport 028 2014 Offshoreansatte.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no