2014-282

Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Bayer, S.B.
Austnes-Underhaug, R.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Greater Stavanger / IRIS,
;
Additional information:
;Published by: Greater Stavanger / IRIS;

Abstract:
Rogaland har de siste årene hatt sterk vekst som følge av stadig tiltakende ;etterspørsel fra norsk sokkel. Økt aktivitetsnivå i oljerelaterte bedrifter har ;medført økning i sysselsetting og investeringer, som i sin tur øker ;etterspørselen etter varer og tjenester fra andre næringer. Det sorte gull i ;Nordsjøen har med andre ord vært en sterk vekstmotor for langt flere ;virksomheter enn de innenfor olje og gass. Da kan noen og en hver bli bekymret ;når avisoverskriftene etter tur varsler om nedbemanning og forestående krise i ;petroleumsnæringen. Hvem blir direkte rammet av lavere aktivitetsnivå i ;næringen, og i hvor stort omfang? ;;Bedriftsundersøkelsen gjennomført i juni (med svar fra 694 virksomheter, som ;til sammen representerer 34 % av alle sysselsatte i Rogaland) og ;registeranalysen av sysselsettingsutviklingen våren 2014 for alle ;petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland, viser at veksten i Rogaland nå er ;i ferd med å flate ut. Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014 er ;et samarbeidsprosjekt mellom IRIS, SR-Bank1, Innovasjon Norge, Rogaland ;Fylkeskommune, NHO Rogaland, LO, NAV og Greater Stavanger.;;Konjunkturbarometeret er en samordning av flere ulike trend-undersøkelser som ;gjennomføres i fylket. Dette gir næringsliv og beslutningstakere i offentlig ;sektor en unik kilde til informasjon og bakgrunnskunnskap.;Se mer på www.konjunktur.no;;;

Last ned rapporten:
Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014.pdfKonjunkturbarometeret for Rogaland september 2014.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back