2014-282

Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014

Author: 

Title:Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Bayer, S.B.
Austnes-Underhaug, R.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Greater Stavanger / IRIS,

Additional information:
Published by: Greater Stavanger / IRIS

Abstract:
Rogaland har de siste årene hatt sterk vekst som følge av stadig tiltakende etterspørsel fra norsk sokkel. Økt aktivitetsnivå i oljerelaterte bedrifter har medført økning i sysselsetting og investeringer, som i sin tur øker etterspørselen etter varer og tjenester fra andre næringer. Det sorte gull i Nordsjøen har med andre ord vært en sterk vekstmotor for langt flere virksomheter enn de innenfor olje og gass. Da kan noen og en hver bli bekymret når avisoverskriftene etter tur varsler om nedbemanning og forestående krise i petroleumsnæringen. Hvem blir direkte rammet av lavere aktivitetsnivå i næringen, og i hvor stort omfang? Bedriftsundersøkelsen gjennomført i juni (med svar fra 694 virksomheter, som til sammen representerer 34 % av alle sysselsatte i Rogaland) og registeranalysen av sysselsettingsutviklingen våren 2014 for alle petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland, viser at veksten i Rogaland nå er i ferd med å flate ut. Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014 er et samarbeidsprosjekt mellom IRIS, SR-Bank1, Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, NHO Rogaland, LO, NAV og Greater Stavanger. Konjunkturbarometeret er en samordning av flere ulike trend-undersøkelser som gjennomføres i fylket. Dette gir næringsliv og beslutningstakere i offentlig sektor en unik kilde til informasjon og bakgrunnskunnskap. Se mer på www.konjunktur.no

Last ned rapporten:
Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014.pdfKonjunkturbarometeret for Rogaland september 2014.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no