2014-283

Nye hoder i dårlige tider

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Nye hoder i dårlige tider

Category:

Annet
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Haus-Reve, S.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Dagens Næringsliv, 19.04.2014;Norsk sokkel står ovenfor et gigantisk generasjonsskifte. Årlig er det behov ;for 870 nye offshoreansatte for å erstatte naturlig avgang i årene fremover, ;viser en ny studie gjennomført av IRIS.;Å stoppe rekrutteringsarbeidet i nedgangstider kan ha konsekvenser for ;arbeidsstyrken i flere år fremover. Det kan vise seg å være en bjørnetjeneste ;for både virksomheten og samfunnet.;;;

Last ned rapporten:
Nye hoder i dårlige tider.pdfNye hoder i dårlige tider.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no