2014-310

Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje!

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje!

Category:

Annet
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Haus-Reve, S.
Austnes-Underhaug, R.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
Stavanger Aftenblad, 26. sep. 2014;Published by: IRIS;

Abstract:
Aftenbladet har de siste ukene fokusert på nedbemanninger i ;petroleumsrelaterte virksomheter. Det vises til gjennomførte eller mulige kutt ;på 3500 stillinger i Statoil, allerede gjennomførte eller varslede kutt på 3000 ;stillinger innen oljeservice, både i og utenfor Rogaland og mulige kutt innen ;boring/rigg på 13.500. Det underliggende budskapet er klart: Det er en krise ;under oppseiling. ;;Det er ingen grunn til å vente at arbeidsledigheten i fylket blir permanent mye ;høyere. Det som skjer i olje og gass nå, er nemlig ikke et utslag av en ;fundamental endring av næringens drivere.;;;

Last ned rapporten:
Ropes det krise lenge nok - Blomgren et al.pdfRopes det krise lenge nok - Blomgren et al.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no