2014-370

Godstransport i Rogaland. Oppdatering 2014

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Godstransport i Rogaland. Oppdatering 2014
ISBN no.:978-82-490-0843-8

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bayer, S.B.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
I 2011 gjennomførte Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og en rekke andre ;private og offentlige aktører en omfattende undersøkelse om godstransport i Sør-;Rogaland. Målet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om godstransport og å ha ;et faktagrunnlag for å kunne videreutvikle transportsystemet rettet mot ;næringslivets behov.;;Den nå foreliggende undersøkelsen «Godstransport i Rogaland» er en fortsettelse ;av dette gode arbeidet. Den nye undersøkelsen fokuserer på endringer som har ;skjedd i perioden 2011 til 2013 og ser nærmere på faktorer som forklarer ;utviklingen. Samtidig ble undersøkelsesområdet utvidet til hele Rogaland. Noe ;som gir oss grunnlag til å imøtekomme transportbransjens utfordringer i hele ;fylke.;;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2014-370 Godstransp i Rogaland.pdfRapport IRIS 2014-370 Godstransp i Rogaland.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no