2014-374

Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet
ISBN no.:978-82-490-0845-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bayer, S.B.
Thesen, G.
Harstad, A.M.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Bakgrunnen for prosjektet «Kartlegging og analyse av bussbrukernes ;reisemønster» var at Rogaland fylkeskommune hadde behov for mer detaljert ;informasjon om reisemønsteret blant kollektivbrukerne på Nord Jæren og ;Haugalandet, utover den informasjonen som samles inn gjennom ;billettstatistikken og regionale reisevaneundersøkelser. Epinion og IRIS ;gjennomførte en reisevaneundersøkelse på de mest trafikktunge bussrutene, samt ;Jærbanen på strekningen Stavanger-Bryne. Siktemålet med denne ;reisevaneundersøkelsen var å identifisere kollektivbrukenes reisemønster for ;hele reisen som resulterte i kollektivreisen, inklusiv transportmiddel benyttet ;til og fra holdeplassen/togstasjonen og sted der eventuelt bytte av ;kollektivtransportmiddel fant sted. ;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no