2014-374

Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet

Author: 

Title:Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet
ISBN no.:978-82-490-0845-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bayer, S.B.
Thesen, G.
Harstad, A.M.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Bakgrunnen for prosjektet «Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster» var at Rogaland fylkeskommune hadde behov for mer detaljert informasjon om reisemønsteret blant kollektivbrukerne på Nord Jæren og Haugalandet, utover den informasjonen som samles inn gjennom billettstatistikken og regionale reisevaneundersøkelser. Epinion og IRIS gjennomførte en reisevaneundersøkelse på de mest trafikktunge bussrutene, samt Jærbanen på strekningen Stavanger-Bryne. Siktemålet med denne reisevaneundersøkelsen var å identifisere kollektivbrukenes reisemønster for hele reisen som resulterte i kollektivreisen, inklusiv transportmiddel benyttet til og fra holdeplassen/togstasjonen og sted der eventuelt bytte av kollektivtransportmiddel fant sted.

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no