2014-464

Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år

Category:

Annet
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Haus-Reve, S.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Stavanger Aftenblad 6.mars 2014;;

Last ned rapporten:
SA artikkel Blomgren et al.pdfSA artikkel Blomgren et al.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back