2015-031

Industribyggerne 2015: En kartlegging av sysselsetting i norske petroleumsrelaterte virksomheter, med et særskilt fokus på leverandørbedriftenes eksportsysselsetting

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Industribyggerne 2015: En kartlegging av sysselsetting i norske petroleumsrelaterte virksomheter, med et særskilt fokus på leverandørbedriftenes eksportsysselsetting
ISBN no.:978-82-490-0852-0

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Quale, C.
Austnes-Underhaug, R.
Harstad, A.M.
Fjose, S.
Wifstad, K.
Melbye, C.
Amble, A.B.
Nyvold, C.E.
Steffensen, T.
Viggen, J.R.
Iglebæk, F.
Arnesen, T.
Hagen, S.E.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Norsk Olje & Gass ønsket en oppdatering av kartleggingen IRIS, med ;samarbeidspartnere, foretok i 2013. Den gang så en på hvordan sysselsettingen i ;norskbasert petroleumsnæring fordelte seg på de ulike fylkene. Et konsortium ;bestående av IRIS, Menon Business Economics, Impello Management, ;Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning har nå gjennomført et prosjekt for å ;oppdatere status på sysselsettingen i norsk petroleumsnæring. Denne gang med ;hovedfokus på sysselsetting i leverandørbedrifter engasjert i ;eksportvirksomhet. ;;

Last ned rapporten:
Industribyggerne 2015 Rapport IRIS 2015 031 - 160315.pdfIndustribyggerne 2015 Rapport IRIS 2015 031 - 160315.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back