2015-046

Oslo oppskrytt? - Er Oslo virkelig landets mest produktive fylke?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Oslo oppskrytt? - Er Oslo virkelig landets mest produktive fylke?

Category:

Annet
Authors:Blomgren, A.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Dagens Næringsliv / IRIS,
;
Additional information:
;Published by: Dagens Næringsliv / IRIS;

Abstract:
Hvor i landet finner verdiskapingen faktisk sted? Oslo, med «oljefylkene» ;Rogaland og Hordaland på andre og tredje plass, har klart høyest verdiskaping ;per sysselsatt Forskjellene mellom Oslo og resten av landet skyldes at Oslo har ;relativt stor konsentrasjon av tjenesteytende næringer med høy produktivitet, ;som blant annet finans, ikt og eiendomsdrift.;Kronikk, Dagens Næringsliv 13.02.2015;;

Last ned rapporten:
Kronikk Er Oslo mest produktive - Blomgren jan2015.pdfKronikk Er Oslo mest produktive - Blomgren jan2015.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no