2015-080

Partiene, velgerne og bøndene

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Partiene, velgerne og bøndene

Category:

Conferences (Konferanser)
Authors:Rommetvedt, H.
Veggeland, F.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Presentasjon fra foredrag på seminaret "Partiene, velgerne og bøndene", avholdt ;i Oslo 20.mai 2015.;Forskerne Frode Veggeland fra UiO/NILF og Hilmar Rommetvedt fra IRIS ;Samfunnsforskning presenterte velgernes vurderinger av sentrale elementer i ;partienes landbrukspolitikk, basert på en spørreundersøkelse som er gjennomført ;i forbindelse med NILF-prosjektet "Exploring preferences among citizens and ;politicians for agriculture and agricultural policy". Presentasjonen er basert ;på prosjekt finansiert av Norges forskningsråd via FoU programmet "Bionær".;;;

Last ned rapporten:
Presentasjon IRIS-NILF - Partiene velgerne og bøndene.pdfPresentasjon IRIS-NILF - Partiene velgerne og bøndene.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back