2015-089

Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Rogaland

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Rogaland
ISBN no.:978-82-490-0854-4

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bayer, S.B.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
I 2001 ble en perspektivanalyse for utvikling av transport- og ;logistikk-knutepunkt i Stavangerregionen gjennomført. Perspektivanalysen ble ;oppdatert i 2006, 2010 og 2012 med Greater Stavanger;som oppdragsgiver. Oppdateringen er dokumentert i IRIS-notatene 2006/149 og ;2010/061 og 2012/044. ;;Med tanke på de regionforstørrende effektene Rogfast og Ryfast forventes å få ;for Rogaland, anses det ikke lengre som tilstrekkelig å kun fokusere på Sør ;Rogaland i utarbeidelsen av perspektivanalysen. Av den grunn er det utarbeidet ;tre rapporter som utfyller hverandre i denne oppdateringsrunden av ;perspektivanalysen. Denne rapporten er en videreføring av perspektivanalysen ;for utvikling av transport- og logistikkknutepunkt i Sør Rogaland. Den andre ;har fokus Haugalandet, inkl. deler av Sunnhordland. Den tredje er en ;oversiktsrapport som ser på de store linjene for Rogaland.;;;;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2015-089 Perspektivanalyse Rogaland.pdfRapport IRIS 2015-089 Perspektivanalyse Rogaland.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no