2015-132

Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere
ISBN no.:978-82-490-0860-5

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Gjerstad, B.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
En undersøkelse av sykehjem ansattes erfaringer med og vurderinger av ;Aktivitetsdosetten, et verktøy for å sikre systematisk og individuelt tilpasset ;aktivisering av sykehjemsbeboere. Aktivitetsdosetten består av flere deler, og ;det har vært et mål å få mer kunnskap om hvordan de ulike delene hver for seg ;og sammen fungerer som verktøy for de ansatte. Det har videre vært et mål å ;vurdere hvorvidt Aktivitetsdosetten vil bli mer attraktiv i en elektronisk ;form. ;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2015-132 Aktivitetsdosetten.pdfRapport IRIS 2015-132 Aktivitetsdosetten.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no