2015-168

Norske utdanningsinstitusjoners produksjon av teknologer med master- eller PhD-grad relevant for petroleumsvirksomheten – 2015

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Norske utdanningsinstitusjoners produksjon av teknologer med master- eller PhD-grad relevant for petroleumsvirksomheten – 2015
ISBN no.:978-82-490-0861-2

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Tekna faggruppe Olje og gass engasjerte IRIS våren 2012 for å gjennomføre en ;undersøkelse av oljerelaterte studietilbud. Dette arbeidet ble hovedsakelig ;utført høsten 2012 og resulterte i et notat (1) som ble offentligjort i januar ;2013 (IRIS-2012/326). Tekna Olje og gass ba så IRIS om en utdyping, hvor en ;inkluderte data på norske masterstudenter i utlandet, PhD-studenter og ;utenlandske studenter i Norge. Dette gav grunnlag for et oppdatert notat (2) ;som ble presentert på en paneldebatt arrangert av Tekna Olje og gass under ONS ;Norway august 2013 (IRIS-2012/326 Versjon2). Foreliggende notat (3) er en ny ;oppdatering per medio oktober 2015 der et selektivt utvalg av samme type ;statistikk fremlegges, der de nye opptaksårene 2013-2014 og eksamensårene ;2012-2014 for masternivå er med, samt opptaks- og eksamensårene 2012-2013 for ;PhD.;Denne rapporten – «Posisjonsanalyse av petroleumsrelaterte utdanningstilbud ved ;norske universiteter» for Tekna Olje og gass gir en referanseramme for ;petroleumsrelatert utdanning i denne Tekna-faggruppens videre arbeid i 2015. De ;tema som inngår i rapporten er også ment å gi samfunnsmessig merverdi i det ;arbeid Tekna Olje og gass bidrar med, da disse tema er dagsaktuelle og viktige. ;Dette gjelder ikke minst nå i dagens bransjesituasjon (2015).;

Last ned rapporten:
IRIS 2015-168 Hoyere teknisk utdannelse i norsk petroleumsvirksomhet.pdfIRIS 2015-168 Hoyere teknisk utdannelse i norsk petroleumsvirksomhet.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back