2015-176

«(Møje) Smått e’ godt»: Om hvorfor framtiden til næringslivet i Stavangerregionen ligger i et mangfold av mindre næringer/klynger

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:«(Møje) Smått e’ godt»: Om hvorfor framtiden til næringslivet i Stavangerregionen ligger i et mangfold av mindre næringer/klynger
ISBN no.:978-82-490-0862-9

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Quale, C.
Harstad, A.M.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Framtiden til næringslivet i Stavanger­regionen, utenom den ;hjemmemarkedsorienterte petroleums-virksomheten, ligger i et mangfold av mindre ;klynger/næringer, med andre ord: «Møje Smått e godt». Stavangerregionen har de ;siste årene hatt voldsom vekst i sysselsetting, i all hovedsak knyttet til ;vekst i petroleumsvirksomheten. Nå har dette snudd. Det har vært sterk økning i ;ledigheten i alle kommunene i Stavangerregionen (pr. november 2015).;;

Last ned rapporten:
IRIS 2015 176 Moje smaatt e godt printversjon.pdfIRIS 2015 176 Moje smaatt e godt printversjon.pdf;

IRIS 2015 176 Moje smaatt e godt.pdfIRIS 2015 176 Moje smaatt e godt.pdf;;
;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back