2015-313

«(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:«(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

Category:

Conferences (Konferanser)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Foredrag, Årsmøte Greater Stavanger, 02.12.2015;;

Last ned rapporten:
Moje smaatt e godt - aarsmote GreaterStavanger 021215.pdfMoje smaatt e godt - aarsmote GreaterStavanger 021215.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back