2016-029

Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020
ISBN no.:978-82-490-0868-1

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Quale, C.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Etter ønske fra Norsk olje og gass (NOROG) har IRIS utarbeidet et notat med:;• Faktisk utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting siden ;IRIS-rapporten «Industribyggerne 2015» (tall fra årsskiftet 2014/15);• Forventet utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting fram mot 2020;• Prognose på aldersbestemt avgang fra petroleumsnæringen fram mot 2020;;

Last ned rapporten:
Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 til 2020 IRIS notat 2016-029.pdfUtvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 til 2020 IRIS notat 2016-029.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no