2016-043

Sum søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse 2000-2015

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Sum søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse 2000-2015
ISBN no.:978-82-490-0871-1

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Våren 2012 for å gjennomføre IRIS en undersøkelse av petroleumsrelaterte ;studietilbud, for Tekna faggruppe Olje og gas. Dette arbeidet ble hovedsakelig ;utført høsten 2012 og resulterte i et notat (1) som ble offentligjort i januar ;2013. Tekna Olje og gass ba så IRIS om en utdyping, hvor en inkluderte data på ;norske masterstudenter i utlandet, PhD-studenter og utenlandske studenter i ;Norge. Dette gav grunnlag for et oppdatert notat (2) som ble presentert på en ;paneldebatt arrangert av Tekna Olje og gass under ONS Norway august 2013. ;Høsten 2015 ble det utarbeidet en oppdatering per medio oktober 2015 (4) der et ;selektivt utvalg av samme type statistikk fremlegges, der de nye opptaksårene ;2013-2014 og eksamensårene 2012-2014 for masternivå er med, samt opptaks- og ;eksamensårene 2012-2013 for PhD. ;Dette notatet er en videreføring av ovennevnte studier med et fokus på ;søkertall til petroleumsrelaterte studietilbud. ;;

Last ned rapporten:
IRIS 2016-043 Sum soeknader til petroleumsrelatert masterutd 2000 til 2015 print.pdfIRIS 2016-043 Sum soeknader til petroleumsrelatert masterutd 2000 til 2015 print.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back