2016-054

Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn - hva har skjedd i kommunene?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn - hva har skjedd i kommunene?
ISBN no.:978-82-490-0872-8

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Mathiesen, I.H.
Skoland, K.
Research group:Arbeid og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
«Tidlig inn» er et opplæringsprogram for ansatte i kommuner med mål om å ;styrke kompetansen innen tidlig identifikasjon og intervensjon ved vansker ;knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner blant gravide og ;småbarnsforeldre.;Denne rapporten er leveransen i prosjektet «Evaluering av opplæringsprogrammet ;Tidlig inn» gjennomført av IRIS på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ;ungdoms- og familiedirektoratet. ;Tidlig inn er et opplæringsprogram for ansatte i kommuner med mål å styrke ;kompetansen innen tidlig identifikasjon og intervensjon ved vansker knyttet til ;psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner blant gravide og ;småbarnsforeldre. Opplæringsprogrammet går over seks dager og gir innføring i ;bruken av noen kartleggingsverktøy og metoder og gir kunnskap om vold i nære ;relasjoner, nedstemthet og uro i barseltid og alkoholbruk i svangerskap og ;småbarnstid. Opplæringsprogrammet er primært rettet mot jordmødre, helsesøstre ;og leger. Andre kommunalt ansatte som møter gravide og småbarnsforeldre i sitt ;daglige arbeid er sekundærmålgruppe. Til nå har 117 kommuner deltatt i ;opplæringsprogrammet.;Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet utlyste en ;evaluering av Tidlig inn for å avdekke om de ansatte opplever at ;opplæringsprogrammet har vært et hensiktsmessig virkemiddel for å øke ;kompetansen i identifisering av gravide og småbarnsforeldre som har ;utfordringer knyttet til psykisk helse, alkoholbruk og vold. ;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2016-054 Tidlig inn.pdfRapport IRIS 2016-054 Tidlig inn.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no