2016-062

Ikke vær redd for å søke deg til oljebransjen

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Ikke vær redd for å søke deg til oljebransjen

Category:

Annet
Authors:Blomgren, A.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Aftenposten / IRIS,
;
Additional information:
;Published by: Aftenposten / IRIS;

Abstract:
Aftenposten, 15.april 2016.;;

Last ned rapporten:
is-i-magen Aftenposten 15-4-2016 (Blomgren).pdfis-i-magen Aftenposten 15-4-2016 (Blomgren).pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back