2016-116

Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020
ISBN no.:978-82-490-0874-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Skoland, K.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Vestlandsrådet (et politisk samarbeidsråd mellom de fire fylkeskommunene på ;Vestlandet) engasjerte IRIS for å gjennomføre en studie av kompetansebehov i år ;og fram mot 2020 hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på ;Vestlandet.;Det er rundt 8 100 sysselsatte hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin ;industri på Vestlandet, hvor av rundt 600 innen biomarin industri og 7 500 hos ;leverandørene. Utstyrsleverandører er største segment hos leverandørene, Fôr/;Medisiner/FoU er nest størst. Les mer om forskernes funn i rapporten IRIS - ;2016/116.;;;;

Last ned rapporten:
IRIS 116 2016 Leverandorer til sjomatnaeringen og biomarin industri paa Vestlandet Kompetansebehov 2016-2020 nettversjon revidert.pdfIRIS 116 2016 Leverandorer til sjomatnaeringen og biomarin industri paa Vestlandet Kompetansebehov 2016-2020 nettversjon revidert.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back