2016-116

Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020

Author: 

Title:Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020
ISBN no.:978-82-490-0874-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Harstad, A.M.
Skoland, K.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Vestlandsrådet (et politisk samarbeidsråd mellom de fire fylkeskommunene på Vestlandet) engasjerte IRIS for å gjennomføre en studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet. Det er rundt 8 100 sysselsatte hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet, hvor av rundt 600 innen biomarin industri og 7 500 hos leverandørene. Utstyrsleverandører er største segment hos leverandørene, Fôr/ Medisiner/FoU er nest størst. Les mer om forskernes funn i rapporten IRIS - 2016/116.

Last ned rapporten:
IRIS 116 2016 Leverandorer til sjomatnaeringen og biomarin industri paa Vestlandet Kompetansebehov 2016-2020 nettversjon revidert.pdfIRIS 116 2016 Leverandorer til sjomatnaeringen og biomarin industri paa Vestlandet Kompetansebehov 2016-2020 nettversjon revidert.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no