2016-130

Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
ISBN no.:978-82-490-0875-9

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Leknes, E.
Grunfeld, L.A.
Holmen, R.B.
Blomgren, A.
Bayer, S.B.
Harstad, A.M.
Research group:IRIS - Samfunnsforskning, Ledelse (IRIS - Social Science, Management)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS / MENON,
;
Additional information:
;Published by: IRIS / MENON;

Abstract:
Hovedproblemstillingen i denne studien dreier seg om hvorfor norske små og ;mellomstore byregioner har hatt ulik vekst i befolkning, sysselsetting og ;verdiskaping i perioden etter århundreskiftet. Er det mulig å finne ut hva som ;gjør at noen byregioner vokser raskere enn andre i Norge?;;IRIS Samfunnsforskning og Menon Business Economics har på oppdrag fra Kommunal- ;og moderniseringsdepartementet (KMD) undersøkt hvordan vekst i befolkning, ;sysselsetting og verdiskaping og ikke minst variasjon i veksten innen gruppen ;av små- og mellomstore byregioner i Norge kan forklares. Med i undersøkelsen er ;til sammen 16 mellomstore byregioner med en samlet befolkning på 1,5 millioner ;i 2015 og 31 småbyregioner med et samlet folketall på 0,7 millioner i 2015.;Byregioner som har klart å henge seg på den rivende utviklingen i offshore ;leverandørindustri og annen naturressursbasert virksomhet (kraft og fisk) kan ;vise til høyere produktivitetsvekst enn andre byregioner, uavhengig av ;størrelse. Haugesund har for eksempel hatt langt høyere vekst enn ;Fredrikstad/Sarpsborg, og Mandal har hatt høyere vekst enn Arendal de siste 10 ;årene. Dette kommer ikke som noen overraskelse. ;;Les flere resultater i rapporten.;;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2016-130 Små og mellomstore byregioner (14-10-16) web.pdfRapport IRIS 2016-130 Små og mellomstore byregioner (14-10-16) web.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back