2016-233

Evaluering av pilotprosjekt med drift av elektriske busser

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Evaluering av pilotprosjekt med drift av elektriske busser
ISBN no.:978-82-490-0876-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Bayer, S.B.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2016-233 Drift av Elbuss.pdfRapport IRIS 2016-233 Drift av Elbuss.pdf;

Rapport IRIS 2016-233 Drift av Elbuss (print).pdfRapport IRIS 2016-233 Drift av Elbuss (print).pdf
;;

  ;
   ;
    ;
     ;
      ;
       ;
        ;;
       ;
      ;
     ;
    ;
   ;
  ;
;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no