2016-280

;Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:;Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

Category:

Articles (Tidsskriftartikler)
Authors:Gjelsvik, M.
Gjerstad, B.
Nødland, S.I.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Econas Informasjonsservice AS, https://www.magma.no/velferdsteknologi-mer-enn-bare-teknologi
;
Additional information:
MAGMA, 7/2016, s. (74-86), ISSN 1500-0788;Published by: Econas Informasjonsservice AS, https://www.magma.no/velferdsteknologi-mer-enn-bare-teknologi;

Abstract:
En aldrende befolkning, flere kroniske og sammensatte sykdommer m.m. har gjort ;det tvingende nødvendig å tenke nytt om organisering av helse- og ;omsorgssektoren. Empatisk omsorg og teknologi må kombineres når det utvikles ;nye produkter og velferdstjenester.;;;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no