2016-297

Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt

Category:

Annet
Authors:Blomgren, A.
Osmundsen, P.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Stavanger Aftenblad, http://www.aftenbladet.no/aenergi/--Oljefolk-foler-seg-uglesett-og-tilsidesatt-535267b.html
;
Additional information:
;Published by: Stavanger Aftenblad, http://www.aftenbladet.no/aenergi/--Oljefolk-foler-seg-uglesett-og-tilsidesatt-535267b.html;

Abstract:
Oslo-eliten må slutte å snakke ned «oljå», mener professor Petter Osmundsen ved ;UiS og Iris-forsker Atle Blomgren. – Vi risikerer at store deler av folket nå ;føler seg uglesett og tilsidesatt.;;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back