2017-005

Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre

Author: 

Title:Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre
ISBN no.:978-82-490-0881-0

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Mathiesen, I.H.
Buland, T.
Research group:Arbeid og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Dette forskningsprosjekt er finansiert av Regionale Forskningsfond Midt-Norge. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Haram kommune, IRIS og NTNU som har evaluert samhandlingsmodellen Mission Possible. For å styrke arbeidet med utsatte barn og unge, har man, med utgangspunkt i Haram kommune, siden 2003 jobbet systematisk med å utvikle en arbeidsform og en ledelsesform som skal sikre tidlig, rett og koordinert hjelp. Gjennom nettverket Mission Possible har man utviklet samhandlingsmodeller, som sikrer nødvendig samhandling, og som involverer aktører fra ulike nivå og organisasjoner, fag og sektorer, der de ulike etaters virkemidler settes i sammenheng i en helhetlig innsats mot utenforskap. Siden 2013 har ledere innen Politi, Bufetat, Helse Møre og Romsdal og 17 kommuner på Sunnmøre arbeidet for et felles mål: «Å tette veven i sikkerhetsnettet som skal fange opp barn og unge som står i fare for å falle utenfor systemet».

Last ned rapporten:
Rapport 2017-005 Mission Possible.pdfRapport 2017-005 Mission Possible.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no