2017-005

Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre
ISBN no.:978-82-490-0881-0

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Mathiesen, I.H.
Buland, T.
Research group:Arbeid og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Dette forskningsprosjekt er finansiert av Regionale Forskningsfond Midt-Norge. ;Prosjektet har vært et samarbeid mellom Haram kommune, IRIS og NTNU som har ;evaluert samhandlingsmodellen Mission Possible.;For å styrke arbeidet med utsatte barn og unge, har man, med utgangspunkt i ;Haram kommune, siden 2003 jobbet systematisk med å utvikle en arbeidsform og en ;ledelsesform som skal sikre tidlig, rett og koordinert hjelp. Gjennom ;nettverket Mission Possible har man utviklet samhandlingsmodeller, som sikrer ;nødvendig samhandling, og som involverer aktører fra ulike nivå og ;organisasjoner, fag og sektorer, der de ulike etaters virkemidler settes i ;sammenheng i en helhetlig innsats mot utenforskap. Siden 2013 har ledere innen ;Politi, Bufetat, Helse Møre og Romsdal og 17 kommuner på Sunnmøre arbeidet for ;et felles mål: «Å tette veven i sikkerhetsnettet som skal fange opp barn og ;unge som står i fare for å falle utenfor systemet». ;;

Last ned rapporten:
Rapport 2017-005 Mission Possible.pdfRapport 2017-005 Mission Possible.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no