2017-014

Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer
ISBN no.:978-82-490-0882-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Resultatene fra elektronisk/telefonisk survey indikerer at selv om det har vært ;økt omsetning fra marked/kunder utenom olje, enten organisk vekst eller ;omstilling, så har dette så langt ikke hatt stor effekt på sysselsettingen. Det ;finnes riktignok en del enkeltstående suksesshistorier, men disse er dessverre ;ikke eksempler på noen større trend. Likevel vil vi hevde at det er viktig å ;løfte fram de suksesshistorieene vi har, og stadig lete fram flere, for å vise ;at omstilling og organisk vekst er mulig. Omstilling er en prosess som koster ;penger og som tar tid. Flere av virksomhetene påpeker at omstilling krever ;investeringer i både produktutvikling, kompetanseutvikling, produksjonsutstyr ;og markedsføring, og at alt dette paradoksalt nok er vanskelig å finansiere ;dersom en ikke lenger har noen stabil inntektsstrøm. Flere av virksomhetene ;uttrykker derfor ønsker om at myndighetene bør bidra. ;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2017-014 Statusrapport regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer Printversjon.pdfIRIS 2017-014 Statusrapport regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer Printversjon.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back