2017-017

Overføring av teknologi og kompetanse mellom petroleum og medisin

Author: 

;;;;

;;;;;;;
Title:Overføring av teknologi og kompetanse mellom petroleum og medisin

Category:

Conferences (Konferanser)
Authors:Gulsrud, T.O.
Research group:Helseteknologi (Medtech)
Distribution restriction:Confidential
;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back