2017-049

Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

Author: 

Title:Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere
ISBN no.:978-82-490-0885-8

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Vedøy, G.
Nødland, S.I.
Gjerstad, B.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Rapporten er en midtveis- og følgeevaluering av et forsøk med 4-årig kvalifisering som helsefagarbeider for voksne innvandrere gjennomført ved Ryfylke læringssenter (RLS). Modellen viser å ha store positive effekter for integrering i arbeidsliv og lokalmiljø ut over den formelle kompetansen det legges opp til. Dens bærekraft på lang sikt forutsetter at det lokale initiativ forenes med tilpassede regionale og nasjonale rammebetingelser.

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2017-049 Ryfylkemodellen.pdfRapport IRIS 2017-049 Ryfylkemodellen.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no