2017-049

Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere
ISBN no.:978-82-490-0885-8

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Vedøy, G.
Nødland, S.I.
Gjerstad, B.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Rapporten er en midtveis- og følgeevaluering av et forsøk med 4-årig ;kvalifisering som helsefagarbeider for voksne innvandrere gjennomført ved ;Ryfylke læringssenter (RLS). Modellen viser å ha store positive effekter for ;integrering i arbeidsliv og lokalmiljø ut over den formelle kompetansen det ;legges opp til. Dens bærekraft på lang sikt forutsetter at det lokale initiativ ;forenes med tilpassede regionale og nasjonale rammebetingelser.;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2017-049 Ryfylkemodellen.pdfRapport IRIS 2017-049 Ryfylkemodellen.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no