2017-076

Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?

Author: 

Title:Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?
ISBN no.:978-82-490-0886-5

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Skotnes, R..
Kines, P.
Holte, K.A.
Research group:Arbeid og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Rapporten er en del av NHO prosjektet «Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres? Utvikling av tiltak rettet mot mellomledere», utført på oppdrag fra Energi Norge, og finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Hovedleveransen til prosjektet er en rekke verktøy, inkludert et kurs rettet mot mellomledere. Disse verktøyene utgjør til sammen kraftnæringens opplæringsverktøy for sikkerhet kalt likehel.no (www.likehel.no), som er Energi Norges satsing for å fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i kraftnæringen.

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2017-076 Sikkerhetskultur i kraftnæringen Norges Energi.pdfRapport IRIS 2017-076 Sikkerhetskultur i kraftnæringen Norges Energi.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no