2017-076

Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?
ISBN no.:978-82-490-0886-5

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Skotnes, R..
Kines, P.
Holte, K.A.
Research group:Arbeid og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Rapporten er en del av NHO prosjektet «Sikkerhetskultur i kraftnæringen – ;hvordan kan denne endres? Utvikling av tiltak rettet mot mellomledere», utført ;på oppdrag fra Energi Norge, og finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. ;Hovedleveransen til prosjektet er en rekke verktøy, inkludert et kurs rettet ;mot mellomledere. Disse verktøyene utgjør til sammen kraftnæringens ;opplæringsverktøy for sikkerhet kalt likehel.no (www.likehel.no), som er Energi ;Norges satsing for å fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i kraftnæringen. ;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2017-076 Sikkerhetskultur i kraftnæringen Norges Energi.pdfRapport IRIS 2017-076 Sikkerhetskultur i kraftnæringen Norges Energi.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no