2017-086

Mulighetsstudie - Roadrunner

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Mulighetsstudie - Roadrunner
ISBN no.:978-82-490-0887-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Njå, O.
Research group:IRIS - Samfunnsforskning, Ledelse (IRIS - Social Science, Management)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Det er stor interesse for å øke sikkerheten for trafikanter i tunneler, ;spesielt i lange ettløpstunneler der det er spesielt utfordrende med større ;branner i tunge kjøretøyer (flere inntrufne hendelser de siste årene). Alle ;brannhendelsene i norske og utenlandske vegtunneler med folk eksponert for ;røyk, har vist at fareidentifikasjonen og faregjenkjenning svikter hos ;tunnelbrukerne. I denne studien har vi presentert et mobilt informasjons- og ;kommunikasjonssystem (Roadrunner) anvendt i norske vegtunneler. ;I alle brannene ville Roadrunner kunne redusert skadeomfanget vesentlig, ;spesielt brannene i Gudvanga-tunnelen og Oslofjordtunnelen. Brannen i ;Skatestraum-tunellen kunne vært forhindret, men her er det knyttet stor ;usikkerhet til effekten av Roadrunner.;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2017-086 Mulighetsstudie Roadrunner 14-06-17.pdfRapport IRIS 2017-086 Mulighetsstudie Roadrunner 14-06-17.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no