2017-104

I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksemper på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksemper på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren

Category:

Annet
Authors:Gulsrud, T.O.
Research group:Helseteknologi (Medtech)
Distribution restriction:Open
Published by:Teknisk Ukeblad, https://www.tu.no/artikler/i-lopet-av-ett-ar-fant-de-atte-konkrete-eksempler-pa-hvordan-oljeteknologi-kan-lose-problemer-i-helsesektoren/394890?key=7zLUPAzE
;
Additional information:
Teknisk Ukeblad, online June 1, 2017;Published by: Teknisk Ukeblad, https://www.tu.no/artikler/i-lopet-av-ett-ar-fant-de-atte-konkrete-eksempler-pa-hvordan-oljeteknologi-kan-lose-problemer-i-helsesektoren/394890?key=7zLUPAzE;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no